Boekhouding

De administratieve en fiscale verplichtingen van een ondernemer zijn – mede vanwege uitgebreide regelgeving - een moeilijke en tijdrovende bezigheid.
Daarbij heeft iedere ondernemer regelmatig behoefte aan een verantwoord en deskundig advies.
Veel ondernemers kiezen er daarom voor deze werkzaamheden uit te besteden.

Wij adviseren u bijvoorbeeld graag over het opzetten van een overzichtelijke financiële administratie. Daardoor voorkomt u problemen met de belastingdienst, die een degelijke administratie van u verwacht. Bovendien kunnen jaarstukken en aangiften sneller worden opgesteld.

Als u wilt kunt u het bijhouden van uw administratie volledig aan ons uitbesteden. Wij moedigen u echter aan dit (deels) in eigen hand te houden, dit uiteraard onder onze professionele begeleiding. U bespaart daardoor kosten en u bent altijd volledig op de hoogte van uw financiële situatie.

Voorbeelden van administratieve dienstverlening zijn onder meer:

het verzorgen van boekhouding;
detachering (verzorgen boekhouding op uw eigen locatie);
periodieke controle van de boekhouding indien u deze zelf bijwerkt;
hulp bij opzet en inrichting financiële administratie: (bijv. ontwerp grootboekrekeningschema op maat, aanmaken dagboeken en vaste gegevens).


Rapportage

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

  • het opstellen van enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen;
  • het verzorgen van periodieke/tussentijdse rapportages;
  • het opstellen van diverse financiële overzichten zoals prognoses en overige managementinformatie.