Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met een belastingaanslag. Of deze nu hoog uitvalt of juist laag, het is prettig om te weten dat er optimaal gebruik is gemaakt van alle belastingfaciliteiten. Zo betaalt u nooit meer dan noodzakelijk is.

Buter Belastingadvies wijst u hierbij de juiste weg in de frequent wijzigende fiscale wet- en regelgeving.

Buter Belastingadvies verzorgt alle belastingaangiften, van de inkomstenbelasting tot de vennootschapsbelasting en van de omzetbelasting tot de loonbelasting. We maken hierbij waar mogelijk gebruik van elektronische gegevensuitwisseling met de Belastingdienst, zodat de aangiften snel kunnen worden afgewikkeld.

Naast het verzorgen van uw belastingaangifte adviseren en begeleiden wij ondernemers op economisch, juridisch en fiscaal gebied.· Wij kijken hoe u nu en in de toekomst besparingen kunt realiseren en wanneer u welke actie moet ondernemen.

Wij gaan als het moet, goed onderbouwd, de confrontatie aan om met bezwaar- en beroepschriften voor u het maximale rendement te realiseren. En bieden actieve ondersteuning bij belastingcontroles.

De belastingwetgeving verandert voortdurend. Daarom is het belangrijk dat onze kennis altijd up-to-date is. Bij Buter Belastingadvies kunt u daarop vertrouwen, want wij zijn gecertificeerd door het Register Belastingadviseurs. Een belangrijk kwaliteitsmerk dat betekent dat wij ons houden aan duidelijke gedragsregels, ons continu bijscholen en bovendien voldoen aan alle kwaliteitseisen.